@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73
1 września

Gminne Dożynki "Sokołowiec 2009 r."

 

Tegorocznym gospodarzem gminnych dożynek był Sokołowiec. Organizatorzy przygotowali boisko sportowe na miejsce gminnych dożynek.

  Impreza rozpoczęła się  korowodem dożynkowym. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich przeszły z wieńcami przed  ołtarz polowy. Mszę  dożynkową celebrował  ks. prob. Mieczysław Stępień.

  Po mszy świętej starostowie dożynek  Elżbieta  Bosakiewicz i Józef  Żałobniak  przekazali chleb dożynkowy na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Józefa Kołcza.

  Burmistrz dziękując wszystkim rolnikom za ich trud i ciężką prace  w gospodarstwach rolnych przypomniał zebranym o szacunku dla chleba. Z okazji święta planów życzenia  wszystkim rolnikom złożył wicestarosta Józef Sudoł.

   Uroczystość dożynkową w Sokołowcu zaszczycił swoją obecnością ks. Biskup Stefan Cichy.  Mówiąc do zebranych  podkreślił rolę pracy rolników i ich przywiązanie do ziemi.

     Podczas trwania części oficjalnej Burmistrz Józef Kołcz wręczył podziękowania za przygotowanie gminnych dożynek radnej Krystynie Tatuś, przewodniczącej KGW Sokołowiec Janinie Tusińskiej oraz sołtysowi Romanowi Żukrowskiemu.

      Podsumowano konkurs "Na najładniejszą zagrodę i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek miejski w gminie Świerzawa" w 2009 roku. W tegorocznej edycji do uczestnictwa zgłoszono 3 sołectwa i 3 posesje. Nie złożono deklaracji w kategorii "budynek miejski". Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie w kategorii Sołectw sołectwu Sokołowiec oraz podziękowania za uczestnictwo sołectwom Dobków i Rzeszówek. Wyniki w kategorii Zagroda przedstawiają się następująco:

I miejsce - Damian Nowicki z Lubiechowej

II miejsce - Agnieszka Solga z Rzeszówka

III miejsce - Agnieszka Stasiak-Bożek ze Starej Kraśnicy.

Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody rzeczowe wręczył Burmistrz Józef Kołcz oraz Kierownik Referatu Rolnictwa Krzysztof Jagiełło.

   Tradycyjnym punktem programu uroczystości dożynkowych było powołanie jury oceniającego wieńce dożynkowe. W skład komisji weszli: Radna Sejmiku Dolnośląskiego Jadwiga Szeląg, Burmistrz Miasta i Gminy  Świerzawa Józef Kołcz oraz Krzysztof Jagiełło. W konkursie wzięły udział wieńce  Kół Gospodyń Wiejskich z : Biegoszowa, Dobkowa, Lubiechowej, Nowego Kościoła, Podgórek Rząśnika, Rzeszówka, Sędziszowej, Sokołowca oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Świerzawy.

Jury przyznało równorzędne  nagrody dla wszystkich uczestników ze szczególnym wyróżnieniem wieńca gospodarzy dożynek.

  Po raz pierwszy podczas dożynek publiczność miała możliwość wyboru najpiękniejszego wieńca z możliwością  udziału głosujących w losowaniu nagrody  rzeczowej, którą otrzymał przewodniczący Rady Miasta i Gminy Marian Matusiak, a nagrodę publiczności otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Rząśniku.

   W czasie dożynek odbyły się konkursy sportowe  dla publiczności prowadzone przez  dyrektor Halinę Zychowicz i pracowników Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie. W konkurencji sołectw, polegającej na noszeniu przewodniczących KGW przez  sołtysów pierwsze miejsce  ex aueqo  zajęły 3 miejscowości: Rzeszówek, Rząśnik  i Sokołowiec.

   Przez cały czas trwania imprezy przygrywała kapela góralska „Bacówka" z Żywca. Gminne Dożynki zakończyły się wspólną zabawą prowadzoną przez Grzegorza Popielarza.

   Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Józef Kołcz  składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do niezwykle udanego, tegorocznego święta plonów.

 

 

 

1 września

IV Warsztaty w Dobkowie

 

29 września w Dobkowie odbyły się  IV Kaczawskie  Warsztaty Artystyczne. Hasłem  przewodnim tegorocznego spotkania był „Teatr".  Dzieci i młodzież  brały udział w plenerowych warsztatach teatralnych.

   Były również konkursy lepienia z gliny, warsztaty z rysunku i ożywiania kamieni. Pod okiem  fachowców dzieci i młodzież wykonywała piękne rękodzieła.

    Swoje prace  zaprezentowali lokalni twórcy oraz twórcy z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Wśród gości zaproszonych był obecny Dyrektor Wydziału   Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrocławiu Paweł Czyszczoń, który był zachwycony warsztatami i formą  integrowania się społeczeństwa.

    Naszą gminę  jak zawsze reprezentowały władze powiatowe  i gminne Wicestarosta  Złotoryjski Józef Sudoł , Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz,  Z-ca  Burmistrza  Zbigniew Mosoń oraz  radni i sołtysi.

    Były występy wokalno-taneczne dzieci i młodzieży. Zaśpiewały również panie  z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobkowie, a przez cały czas  trwania warsztatów swoje przyśpiewki ludowe prezentowali nam  „Bolkowianie".

     Wieczorem w świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa taneczna, z której dochód przeznaczony zostanie na paczki mikołajkowe dla dzieci.

1 września

III Spotkanie integracyjne w Markocicach

 

   29 sierpnia zespół śpiewaczy z Lubiechowej brał udział  w  III Spotkaniu Integracyjnym Zespołów Folklorystycznych w  „Małym Trójkącie" w Markocicach.

   „Lubiechowianki" zaprezentowały swoje umiejętności wokalne jako jedyny zespół śpiewający  a cappella.

 Publiczność przyjęła nasze panie z wielkim  aplauzem. „Lubiechowianki" przyjechały z  wyróżnieniem , gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

11 sierpnia

III Leśna Biesiada w Rzeszówku

9 sierpnia 2009 r. odbyła się już trzecia biesiada w Rzeszówku. Co roku cieszy się coraz większym powodzeniem. Podczas wspólnego biesiadowania odbywały się przeróżne konkursy.

W jury konkursu na „Stół Biesiadny”, na którym znajdowały się smakowite potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich naszej gminy; KGW Rzeszówek, KGW Lubiechowa, KGW Nowy Kościół, KGW Sędziszowa, KGW Sokołowiec, KGW Podgórki, KGW Dobków, zasiadali wyłącznie panowie: pan Starosta złotoryjski Ryszard Raszkiewicz, Burmistrz miasta i gminy Świerzawa Józef Kołcz, prezes Stowarzyszenia NOWATOR Paweł Łapiński, a także Członek Zarządu Rady Powiatu Kazimierz Niklewicz.

Jury jednogłośnie przyznało siedem pierwszych miejsc dla Kół Gospodyń wiejskich.

KGW z Rzeszówka wygrało konkurs zbierania grzybów.

Podczas trwania imprezy przygrywał nam zespół z Bolkowa „Bolkowianie”, a także wystąpiły nasze Świerzawskie Młode Talenty wokalne, Małgorzata Rostoczyńska i Mateusz Maleńczuk.

Biesiada przebiegała niezwykle sportowo. Odbywały się konkurencje w cięciu drzewa piłą ręczną, strzał na bramkę, a także nie zabrakło konkursów dla dzieci, które także cieszyły się ogromnym powodzenie; test „Zwierzęta naszych lasów” oraz „Znajomość drzew porastających nasze lasy”. Odpowiedzi oceniali specjaliści, pan Stanisław Sikorski, leśnicy i prezes  Koła Łowieckiego „MUFLON” pan Zdzisław Wiśniewski.

 

W cięciu drzewa piłą ręczną pań:

I miejsce KGW Lubiechowa – Krystyna Piszczór, Aleksandra Matuszak

II miejsce KGW Podgórki – Stanisława Kacprzyk, Walentyna Krajewska

III miejsce KGW Sokołowiec – Małgorzata Pióro, Katarzyna Kobiela

 

W cięciu drzewa piłą ręczną mężczyzn:

I miejsce – Bronisław Dyzio, Wal Leszek

II miejsce – Tomasz Kałuziński, Robert Goncarz

III miejsce – Sebastian Kiel, Łukasz Wołowiec

 

Strzał na bramkę – Bramkarz Sołtys Wsi Rzeszówek – WIESŁAW ROMEJKO

Kategoria Kobiet:  I miejsce – Teresa Kowalska KGW Podgórki

Kategoria mężczyzn: I miejsce – Jan Kubiak

 

Po zachodzie słońca mogliśmy potańczyć w takt muzyki, którą grał nam DJ Soczek
31 lipca

4-6 września 2009r. Spartakiada Abstynentów

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat