@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73
28 września

Goście z Dniepropietrowska

(ŚWIERZAWA) Wczoraj, na terenie naszej gminy przebywali goście z największej prywatnej uczelni na Ukrainie - Uniwersytetu Ekonomiki i Prawa. Rektor Borys Chołod (były wicepremier i Minister Edukacji Ukrainy), Anatolij Zadoya - dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej oraz Irina Sizonienko - pracownik naukowy Uniwersytetu zwiedzili kościół św. Jana i św. Katarzyny oraz uczestniczyli w spotkaniu okolicznościowym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy...

Wizyta gości jest kontynuacją stałej współpracy naszej gminy z ukraińską uczelnią. Corocznie w świerzawskim samorządzie zdobywają wiedzę studenci Uniwersytetu.
Współpraca zapoczątkowana pięć lat temu przez Burmistrza Józefa Kołcza jest wyjątkowa w skali naszego województwa. Naukowcy na terenie Dolnego Śląska przebywają na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starosty Złotoryjskiego i Burmistrza Miasta i Gminy.

11 września

Średniowieczne graffiti

(SŁOWO POLSKIE GAZETA WROCŁAWSKA) Poniżej przedrukowujemy artykuł z poniedziałkowego wydania gazety na temat średniowiecznego graffiti...


Na Dolnym Śląsku grafficiarze działali już w XV wieku!
Też kochali Jolkę! Na murach kościoła w Świerzawie w XV wieku ktoś wyrył planszę do gry w młynka.

Grzegorz Szczepaniak, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury, które ma siedzibę w budynku Akademii Rycerskiej, otwiera okno swojego biura. - Daleko nie trzeba szukać - pokazuje parapet z piaskowca, na którym ktoś wyrył rządek liter, dziś trudnych do odczytania. - Sądzimy, że to robota uczniów, którzy przed wiekami kształcili się tutaj. Czasy się zmieniają, ludzka natura mniej. To pewnie coś w rodzaju „kocham Jolkę" - śmieje się Szczepaniak.
Akademia Rycerska kształciła w XVIII wieku młodych mężczyzn, pochodzących z bardzo zamożnych, szlacheckich rodzin. Adeptami szkoły byli m.in. Feliks Łojko, późniejszy szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiegoczy Andrzej Zamoyski, potem kanclerz wielki koronny. - Możliwe, że wśród napisów na parapetach są też ich „dzieła". Młodym ludziom przychodzą przecież do głów różne pomysły, bez względu naepokę -mówi Witold Łaszewski, archeolog. - Podobnie jak podróżnikom, którzy odwieków zostawiali namurach ślad po sobie w stylu „tu byłem".

Tę radosną twórczość widać na egipskich piramidach i wśredniowiecznych zamkach, także tych na Dolnym Śląsku. To, z jakich czasówjest dany napis, udaje się nam dziś rozszyfrowywać dzięki krojom liter, które zmieniały się w zależności od wieku. Na przykład w Zielonej Komnacie, w wieży Zamku Piastowskiego w Legnicy, są napisy z czasów cesarza Wilhelma. Jacyś ówcześni „grafficiarze" weszli na wieżę i zostawili po sobie pamiątkę -wyjaśnia archeolog.

Konserwatorzy, którzy prowadzili prace w kościele św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie, byli zaskoczeni, gdy po zdjęciu trzeciej warstwy tynku ich oczom ukazała się wyryta na murze postać człowieka i plansza do popularnej przed wiekami gry. - To mieszczanin świerzawski i młynek. To „graffiti" pochodzi z XVwieku. Wyryto je ostrym narzędziem - mówi Zbigniew Mosoń, dyrektor ośrodka kultury wŚwi erzawie. - Prawdy do końca nie poznamy, ale nie ma się co oszukiwać: nawet w XV wieku żaden poważny człowiek nie grał wmłynka namurze świątyni.•

Edyta Golisz
www.egazeta.wroclaw.pl

8 września

Europejskie Dni Dziedzictwa

(ŚWIERZAWA-PODGÓRKI) W całym kraju rozpoczęły się Europejskie Dni Dziedzictwa. na Dolnym Śląsku to prawie 100 imprez w kilkudziesięciu miejscach. Nawiązując do tematu tegorocznych obchodów "Ludzie gościńca - Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze" organizatorzy chcą pokazać różne aspekty podróżowania, pielgrzymowania i wędrowania oraz różnego rodzaju "ludzi gościńca" czyli pątników, uchodźców, kupców, wędrownych rzemieślników, dziadów, kuglarzy, morderców i rabusiów. U nas zapraszamy do Podgórek i Świerzawy...

W dniach od 7 do 16 września 2007 wszystkie wymienione w programie miejsca można będzie zwiedzać bezpłatnie, udostępnione zostaną też zabytki na co dzień zamknięte dla zwiedzających (na przykład pałac w Mysłakowicach czy klasztor w Henrykowie). Dodatkową atrakcją będą koncerty, spektakle teatralne, festyny, wykłady, prezentacje i degustacje potraw regionalnych zorganizowane specjalnie z tej okazji. W ramach obchodów EDD można będzie posłuchać pieśni dziadowskich, lirniczych, romskich i ludowych, spróbować potraw tyrolskich i regionalnych.

 

W najbliżsżą niedzielę zapraszamy na wieżę widokową w Podgórkach. O godz. 13.00 rozpocznie się koncert pieśni folklorystycznej, podczas którego wystąpią zespoły GOSPOSIE Z Wiadrowa (nr 1 na Ludowej Liście Przebojów PR Wrocław) oraz Podgórzanki
Będzie można równiez odwiedzić kościół św. Jana i św. Katarzyny, w którym można zwiedzić wystawę wyrobów rękodzielniczych.

4 września

Wreszcie ratusz przestanie straszyć

(ŚWIERZAWA) Już wkrótce wizytówka naszej gminy - świerzawski ratusz zyska ocieplenie i nową fasadę, podobnie jak 6 innych obiektów użyteczności publicznej. To tylko fragment megaprojektu stworzonego przez Urząd Miasta i Gminy pn. Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie o wartości 5.357.700,- zł, z czego 3.626.550,- pozyskano ze środków UE (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz WFOŚiGW...

Według twórczyni projektu - Zastępcy Burmistrza Kazimiery Rusin projekt ten jest jedynym tego typu przedsięwzięciem na Dolnym Śląsku.
W ramach inwestycji zmodernizowanych zostanie system grzewczy w 10 budynkach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej, Przychodni Rejonowej, komisariacie Policji, Przedszkolu, WTZ, MGOKSiR i ratuszu.

Ze względu na racjonalizację zużycia energii cieplnej zostanie zmodernizowanych 7 obiektów. Obecnie trwają prace przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i MGOKSiR.

Aby zapewnić dostawę ciepła do budynków zbudowana zostanie kotłownia o mocy 1 MW, wiata na skład opału oraz sieć ciepłownicza o długości ok. 1,5 tys. m.
W wyniku termomodernizacji 3.768 m kw. ścian zostanie ocieplonych, 304,54 m kw okien i drzwi zostanie wymienionych na nowe, 1.529 m kw stropu i stropodachu zostanie ocieplonych.
Inwestycja poprawi nie tylko jakość funkcjonowania instytucji gminnych pod względem ekonomicznym i ekologicznym, ale także da pracę mieszkańcom.

16 sierpnia

Po węglach

(RZESZÓWEK) Poniżej kilka zdjęć z imprezy " ujarzmianie ognia" zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Świerzawa " NOWATOR" a wykonanej przez Alicje Rylik i Danutę i Ryszarda Kościów. Bioterapeuci Wielcy Mistrzowie Reiki członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów BIOPOL...

Pierwsi ochotnicy do przejscia po rozżarzonych węglach to Jasia Łapińska i Hania Teper , nie zabrakło Prezesa Stowarzyszenia NOWATOR Pawła Łapińskiego a także Starostę Józefa Sudoła , oraz wielu innych chętnych . Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani specjalnym dyplomem potwierdzającym ujarzmienie ognia.
Wobec bardzo dużego zainteresowania tym widowiskiem na ręce organizatora Stowarzyszenia NOWATOR zostało złożone zaproszenie o pokaz na Zlocie Czarownic w Lubiechowej w roku 2008.

Stowarzyszenie NOWATOR wystawiało się także z Apelem do mieszkańców Gminy o udostępnienie archiwaliów dotyczących Parku Piastów w Świerzawie potrzebnych do realizacji programu Rewitalizacja Parku Piastów w Świerzawie , oraz prowadziło zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na ten cel wśród gości.

 

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat