@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73
4 września

Wreszcie ratusz przestanie straszyć

(ŚWIERZAWA) Już wkrótce wizytówka naszej gminy - świerzawski ratusz zyska ocieplenie i nową fasadę, podobnie jak 6 innych obiektów użyteczności publicznej. To tylko fragment megaprojektu stworzonego przez Urząd Miasta i Gminy pn. Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie o wartości 5.357.700,- zł, z czego 3.626.550,- pozyskano ze środków UE (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz WFOŚiGW...

Według twórczyni projektu - Zastępcy Burmistrza Kazimiery Rusin projekt ten jest jedynym tego typu przedsięwzięciem na Dolnym Śląsku.
W ramach inwestycji zmodernizowanych zostanie system grzewczy w 10 budynkach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej, Przychodni Rejonowej, komisariacie Policji, Przedszkolu, WTZ, MGOKSiR i ratuszu.

Ze względu na racjonalizację zużycia energii cieplnej zostanie zmodernizowanych 7 obiektów. Obecnie trwają prace przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i MGOKSiR.

Aby zapewnić dostawę ciepła do budynków zbudowana zostanie kotłownia o mocy 1 MW, wiata na skład opału oraz sieć ciepłownicza o długości ok. 1,5 tys. m.
W wyniku termomodernizacji 3.768 m kw. ścian zostanie ocieplonych, 304,54 m kw okien i drzwi zostanie wymienionych na nowe, 1.529 m kw stropu i stropodachu zostanie ocieplonych.
Inwestycja poprawi nie tylko jakość funkcjonowania instytucji gminnych pod względem ekonomicznym i ekologicznym, ale także da pracę mieszkańcom.

16 sierpnia

Po węglach

(RZESZÓWEK) Poniżej kilka zdjęć z imprezy " ujarzmianie ognia" zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Świerzawa " NOWATOR" a wykonanej przez Alicje Rylik i Danutę i Ryszarda Kościów. Bioterapeuci Wielcy Mistrzowie Reiki członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów BIOPOL...

Pierwsi ochotnicy do przejscia po rozżarzonych węglach to Jasia Łapińska i Hania Teper , nie zabrakło Prezesa Stowarzyszenia NOWATOR Pawła Łapińskiego a także Starostę Józefa Sudoła , oraz wielu innych chętnych . Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani specjalnym dyplomem potwierdzającym ujarzmienie ognia.
Wobec bardzo dużego zainteresowania tym widowiskiem na ręce organizatora Stowarzyszenia NOWATOR zostało złożone zaproszenie o pokaz na Zlocie Czarownic w Lubiechowej w roku 2008.

Stowarzyszenie NOWATOR wystawiało się także z Apelem do mieszkańców Gminy o udostępnienie archiwaliów dotyczących Parku Piastów w Świerzawie potrzebnych do realizacji programu Rewitalizacja Parku Piastów w Świerzawie , oraz prowadziło zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na ten cel wśród gości.

 

6 sierpnia

MGOKSIR wygrywa kolejne środki zewnętrzne

(WROCŁAW) Według nieoficjalnych informacji trzy wnioski złożone przez MGOKSiR do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową...

- Wydanie publikacji „Od romanizmu po renesans - katalog unikatowych malowideł ściennych oraz elementów kamiennych i drewnianych w romańskim kościele św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie" - kwota wnioskowana 35.000,-
- Organizacja „Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni Miasteczkowej" - kwota wnioskowana - 7.800,- zł
- Zakup i montaż instalacji alarmowej przeciwpożarowej i antywłamaniowej w kościele św. Jana i św. Katarzyny - unikatowym XIII-wiecznym zabytku romańskim" - kwota wnioskowana - 28.000,- zł

30 lipca

Rusza Centrum

(ŚWIERZAWA) Jutro zostanie oddane do użytku Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej. Zbudowane na bazie byłego kina MAGNOLIA zawierać będzie Ośrodek Kultury, Bibliotekę Miasta i Gminy z czytelnią multimedialną, Punkt Informacji Turystycznej, pokoje gościnne i punkt gastronomiczny. Z okazji otwarcia Centrum odbędzie się jutro uroczystość pn. Poznajmy się...

 

Impreza składać się będzie z dwóch części:
1. Części oficjalnej -12.00-12.40
2. Części artystycznej - 12.40-13.10

 

Dzień Otwartych Drzwi Centrum MGOKSIR planuje podczas Dni Świerzawy, 10.08.2007 r.

30 lipca

Pierwszy tor paintballowy

(SĘDZISZOWA) Powstał pierwszy w regionie tor paintballowy. Na malowniczym pagórku pod lasem miłośnicy mocnych wrażeń mogą uczestniczyć w walkach przypominających prawdziwą potyczkę wojenną. PPHU PAGOR i MGOKSiR zapraszają na otwarcie toru 4 sierpnia (sobota) o godz. 16.00. Koszt wypożyczenia niezbędnego sprzętu, umundurowania i amunicji - 40,- zł.
Adres: Sędziszowa, agroturystyka "U GROSZKÓW", ul. Młyńska 1. Niektórzy juz zaczęli testować sprzęt...

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat