@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Biegoszów

Biegoszów jest małą wsią położoną na wys. ok. 260-299 m n.p.m. we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, zwanej Pogórzem Złotoryjskim, w wąskiej dolnie lewego dopływu Wilczej. Powyżej, w tej samej dolnie leży miejscowość Gozdno. Dolinę tę przecina lokalna droga prowadząca ze Świerzawy do Wilkowa. Okolice Biegoszowa były stosunkowo bogato okruszcowane. Najbliższe okolice Biegoszowa stanowią użytki rolne, kamieniołomy wydobywcze bazaltu, a od południowej i wschodniej strony Biegoszów otaczają głównie świerkowe lasy z domieszką buka i innych gatunków liściastych.

Łyk historii...

Historia Biegoszowa jest dość tajemnicza, ponieważ bardzo możliwe, że początkowo wieś nosiła przydomek „Polski”, co może oznaczać, że została założona przez polskich osadników lub należała do Polaka. Biegoszów powstał w połowie XIV w., gdy okoliczne tereny należały do von Zedlitzów z Nowego Kościoła, a ponieważ w Biegoszowie nigdy nie powstał kościół, mieszkańcy należeli do tamtejszych dóbr i parafii. Podobnie jak Nowy Kościół, Biegoszów stał się silnym ośrodkiem protestantyzmu. Zasłynął nawet z buntu chłopów, którzy w XVI w. sprzeciwili się von Leistowi, ówczesnemu możnowładcy. W XVIII w. prowadzono w okolicy poszukiwania rud miedzi, co wiązało się z rozwojem górnictwa i hutnictwa w pobliskiej Leszczynie, ale nigdy nie osiągnęło ono większego znaczenia.

 

W Biegoszowie turysta nie zobaczy żadnych cennych zabytków, ale warto zwrócić uwagę na prawie kompletny zespół zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, który nigdy nie przechodził poważniejszych remontów ani przebudów i pozostał w pierwotnej formie.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat