@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Dobków

Dobków to wieś łańcuchowa ciągnąca się ok. 3,5 km wzdłuż Bukownicy, położona w Rowie Świerzawy u północnych podnóży Pogórza Wojcieszowskiego, przy drodze prowadzącej ze Świerzawy do Bolkowa. Zabudowania Dobkowa ciągną się na wys. ok. 295-390 m w głębokiej krętej dolinie potoku, rozcinającej lekko pofalowany teren.

Łyk historii... 

 

Dobków jest jedną z najstarszych wsi w gminie, należącą niegdyś do klasztoru cystersów z Lubiąża, wyjątkową pod względem swojej historii. Pierwsza wzmianka z 1203 r. mówi o miejscowości Helmerichsdorf. Przez długi okres Dobków był zamieszkany wyłącznie przez katolików, co stanowiło ewenement na Śląsku. Do dziś zachowało się kilkanaście kapliczek, dowodzących religijności mieszkańców. Była to bogata wieś, której mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą roli wykorzystując dobre warunki glebowo-klimatyczne tego terenu. W Dobkowie zachował się pierwotny układ wsi łańcuchowej i prawie kompletny zespół starej zabudowy.

 

Koniecznie trzeba zobaczyć... 

 

Kościół filialny św. Idziego

Pierwotnie gotycki kościół wzniesiony przez 1399 r., gruntownie przebudowany w 1735 r., w wyniku czego zyskał formę barokową. Jest to skromna murowana budowla z prostokątną oskarpowaną nawą i kwadratowa wieżą od strony zachodniej. Na uwagę zasługuje barokowy wystrój i wyposażenie, m.in. drewniany polichromowany ołtarz główny i boczny z XVIII w., kamienna chrzcielnica z 3 ćw. XVII w., gotycka pieta i figury 12 Apostołów z XVI/XVII w., a także obrazy olejne drewniane polichromowane figury z XVIII w. Przy kościele zobaczyć można gotycką kaplicę przebudowaną w XIX w. z narożami akcentowanymi kamiennymi ciosami, a także krucyfiks umieszczony we wnęce nad ostrołukowym, ceglanym portalem. i figury

 

Renesansowy dwór

W dole wsi zobaczyć można mury zrujnowanego renesansowego dworu z II poł. XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w. Był to długi, ośmioosiowy, dwukondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem, nakryty łamanym dachem naczółkowym. Okna i portale w obiekcie są prostokątne, w kamiennych opaskach lub ościeżnicach. Obok dworu zachowały się budynki gospodarcze, przeważnie z XIX w.

 

Nie można pominąć... 

 

Kapliczki

Ciekawostką dla odwiedzających Dobków może być wyjątkowo duża liczba zachowanych kapliczek i przydrożnych figur, z których część została wtórnie wykorzystana lub opatrzona nowymi inskrypcjami. Wśród nich zobaczyć można m.in. kapliczkę domkową
z końca XVIII w., nakrytą 4-spadowym daszkiem namiotowym, z narożami akcentowanymi lizenami w tynku, kapliczkę słupową prawdopodobnie z XIX w. z płytką wnęką, a także figurę św. Jana Nepomucena powstałą w XVIII w. stojącą na ozdobnym cokole oraz figurę MB z Dzieciątkiem stojącą na ozdobnym cokole pod metalowym daszkiem. Warto wybrać się na pobliską Kapliczną (408 m n.p.m.) by zobaczyć niedawno wyremontowaną kapliczkę z XVIII w.

 

Przebywający w Dobkowie powinni zwrócić uwagę także na zachowane domy mieszkalne i budynki gospodarcze, głównie pochodzące z XIX w. które tworzą bogaty zróżnicowany zespół.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat