@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Dumka na dwa serca koncert 11 września

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie gościło artystów scen polskich w koncercie „Dumka na dwa serca”. Był to montaż tekstów poetyckich i prozy przeplatany pięknymi piosenkami z Kresów Wschodnich.

W programie koncertowym wzięli udział Barbara Droździńska, Aurelia Sobczak i Stanisław Górka. Koncert zorganizowany w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury Powiat Złotoryjski 2017 dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Bardzo dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej i młodzieży za tak liczny udział, Związkowi Emerytów i Rencistów oraz mieszkańcom Świerzawy za gorące przyjęcie artystów.

Dodano: 2017-09-13 10:39:11

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat