@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Gminne Dożynki 2019

Tegoroczne Gminne Dożynki w Biegoszowie odbyły się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Pomimo to stoły biesiadne zapełniły się uczestnikami uroczystości.

Wśród zaproszonych gości i gospodarzy byli obecni:

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Paweł Kisowski;

Rolnicy z 11 sołectw: Biegoszów, Dobków, Gozdno, Lubiechowa, Nowy Kościół, Podgórki, Rząśnik, Rzeszówek, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica,

Burmistrz Miasta Złotoryja Robert Pawłowski,

Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Zajda z radnymi Rady Miejskiej,

Kierownictwo Urzędu Miejskiego: Skarbnik Andrzej Chodyra, Sekretarz Urzędu Ireneusz Maciejczyk,

Księża celebrujący mszę polową dożynkową ks. Dziekan Janusz Kozyra i ks. Proboszcz Hieronim Hiczkiewicz,

Prezes PBS w Złotoryi Józef Froń,

Prezes PGP ,,Bazalt” w Wilkowie Maciej Paliszkiewicz,

Kierownicy jednostek w Gminie Świerzawa,

Sołtysi i delegacje dożynkowe, Koła Gospodyń Wiejskich z: Biegoszowa, Dobków, Gozdno Lubiechowej, Nowego Kościoła, Podgórek, Rząśnika, Rzeszówka, Sędziszowej, Sokołowca, Starej Kraśnicy i Świerzawy.

Starostami tegorocznych Dożynek byli: Dorota Brezman i Robert Gancarz, którzy przekazali na ręce Burmistrza Pawła Kisowskiego bochen dożynkowy. Następnie odbyło się ,,misterium chleba”. Chleb został podzielony i przekazany wszystkim uczestnikom święta plonów.

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiło 10 sołectw. Wieńce oceniało JURY w składzie: P. Elżbieta Chodyra, P. Barbara Maciejczyk i P. Jolanta Krakowska, które przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce- KGW Nowy Kościół,

II miejsce- KGW Biegoszów,

III miejsce- ex aequo delegacja dożynkowa ze Starej Kraśnicy i KGW Rząśnik.

Pozostałe delegacje zostały również uhonorowane nagrodami finansowymi.

Nagrodę publiczności za najpiękniejszy wieniec otrzymała wieś Biegoszów.

Na część artystyczną dożynek złożyły się występy dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych ze Świerzawy, Sokołowca, Nowego Kościoła.

Specjalnie na tę okazję przybył Łemkowski Zespół Folklorystyczny ,,ROZTOKA” z Rudnej. Artyści zaprezentowali się w pieśniach ludowych polskich, łemkowskich, słowackich i ukraińskich.

W trakcie uroczystości dożynkowych miało miejsce odsłonięcie historycznej tablicy 650-lecia Biegoszowa, która umieszczona jest na budynku świetlicy wiejskiej.

Wieczorem odbyła się biesiada dożynkowa przy zespole HOWARD i DJ Kate ze Złotoryi.

 

Organizatorzy: Urząd Miejski w Świerzawie, Sołectwo Biegoszów i Gozdno, Centrum Kultury Sportu i Turystyki dziękują sponsorom i partnerom uroczystości, a w szczególności:

Gospodarstwo Rolne rodziny Konopków z Proboszczowa,

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi,

PGP ,, Bazalt” w Wilkowie,

,,Lena” Wilków,

Właściciel masarni i sklepów- Kazimierz Nalepka ze Złotoryi,

Renata i Zdzisław Jasiakowie z Lubiechowej,

Janusz Przepióra z Biegoszowa,

Sklep NETTO,

Wojciech Jamrozy z Biegoszowa,

Renata i Andrzej Kozłowscy z Rząśnika,

Piotr Majorek z Gozdna,

Janina i Stanisław Boruccy z Warty Bolesławieckiej,

Irena Łapaj z ,,Wojcieszowianka S.A.”,

Piotr Adamowicz z Rząśnika,

Robert Gancarz z Gozdna.

 

 

Osoby oraz organizacje, które brały czynny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu tegorocznych dożynek:

Grupy mieszkańców Biegoszowa i Gozdna oryginalne dekoracje przy trasie dojazdowej do amfiteatru biegoszowskiego,

Przygotowanie potraw dożynkowych: panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biegoszowie z przewodniczącą Lucyną Bielecką,

Sołtysi wsi Irena Gruszka, Ewelina Mikołajczyk; starostowie dożynek: Dorota Brezman i Robert Gancarz, Andrzej Bielecki, Stanisław Kasprzak oraz Tadeusz Kasprzak,

Zabezpieczenie techniczno-logistyczne Urząd Miejski w Świerzawie na czele z Burmistrzem Pawłem Kisowskim, Sekretarzem Urzędu Ireneuszem Maciejczykiem i Kierownikiem Infrastruktury Magdaleną Gralą,

Ochotnicza Straż Pożarna w Świerzawie i Sokołowcu,

Nadzór i organizacja z przeprowadzeniem dożynek kadra Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie.

Wszystkim bardzo dziękujemy!

 

Źródło: CKSiT w Świerzawie

Dodano: 2019-09-11 14:16:11

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat