@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Lubiechowa

Lubiechowa to długa wieś łańcuchowa długości ok. 4,5 km, której górna część usytuowana jest na północno-wschodnich zboczach Grzbietu Północnego, a środkowa i dolna na obszarze Pogórza Kaczawskiego. Położona w dolinie lewego dopływu Młynki na wysokości ok.295-500 m n.p.m. przy drodze prowadzącej ze Świerzawy na Chrośnicką Przełęcz. W sklad Lubiechowej wchodzi kolonia Janochów, leżąca przy drodze Świerzawa-Jelenia Góra.

Łyk historii... 

Bardzo prawdopodobne, że Lubiechowa była jedną z pierwszych wsi powstałych u północnych podnóży Gór Kaczawskich (XIII w.). Od XIV do XVI wieku wieś była rozczłonkowana i należała do wielu właścicieli. Dopiero w okresie wojny 30-letniej von Zedlitzowie zdołali scalić ponownie całą wieś i dłuższy czas pozostawała ona ich własnością. Przez krótki okres należała do księcia Adama Czartoryskiego. W przeszłości wieś była popularnym celem wycieczek, m.in. dzięki szlakowi prowadzącemu ze Świerzawy na wzgórze Okole, ale słynęła także jako ośrodek wydobycia i obróbki agatów i ametystów.

 

Koniecznie trzeba zobaczyć...

Kościół św. św. Piotra i Pawła

    Jest to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych na Pogórzu Kaczawskim. Powstał najprawdopodobniej w latach 1260-1270. W XIV w. został nieznacznie rozbudowany (prezbiterium), a w XIX w. przebudowany.

Najcenniejszym elementem wystroju jest bogaty zespół fresków w prezbiterium, a wśród nich XIV-wieczne przedstawienie Pochodu i Pokłonu Trzech Króli oraz św. Jerzego walczącego ze smokiem. Uwagę zwraca także drewniany polichromowany ołtarz z 1613 r., kamienna chrzcielnica z 1594 r., obrazy olejne z XVII w. oraz detale kamienne, a wśród nich całopostaciowe nagrobki z XVI-XVII w. głównie rodu von Zedlitzów, które zobaczyć można zarówno w kościele jak i na zewnętrznych jego ścianach. Kościół otoczony jest wysokim kamiennym murem z bramą z ostrołukowym prześwitem z XV w.

Pałac

    Ciekawym obiektem jest murowany pałac z XVIII w., przebudowany w 1825 r., funkcjonujący niegdyś jako rezydencja Kaspara von Zedlitza, ale także jako miejsce odprawiania nabożeństw ewangelickich. Przy obiekcie zachowały się pozostałości parku z okazami starych drzew, m.in. pomnikowych dębów szypułkowych. Obok pałacu zobaczyć można także dawne oficyny pałacowe, a wśród nich dawną rządcówkę (obecną leśniczówkę) z 1807 r. z wmontowanymi w ścianę kamiennymi wykuszami.

Zespół pałacowo-folwarczny

    W górnej części wsi zobaczyć można zespół folwarczny z okazałym renesansowym dworem z 1 ćw. XVI w., przebudowany w 1756 r., a następnie pod koniec XIX w. przekształcony na spichlerz. Jest to dwukondygnacyjny oskarpowany budynek z zachowanymi wykuszami i późnorenesansowymi obramieniami okiennymi. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na sklepienia kolebkowe z lunetami i fragmenty drewnianych stropów, a także na pozostałości polichromii.

 

Nie można pominąć... 

Łomy (niem. Hopfen-Berg)

    Niezbyt wysokie (424 m.) porośnięte lasem świerkowym wzniesienie, jest doskonale znane zbieraczom minerałów, ponieważ południowo-zachodnie zbocze aż po wierzchołek rozcina wyrobisko kamieniołomu, w którym występują druzy migdałowców melafirowych
z pięknymi szczotkami ametystów. Tutejsze agaty mają róże kształty i barwę od żółtej przez niebieską, zieloną po szarobiałą.

Masyw Okola

    Wędrując w górę wsi dojść można do Okola, które jest jednym z najwyższych szczytów Gór Kaczawskich, a równocześnie jednym z najpiękniejszych miejsc widokowych. Do lat czterdziestych na szczycie stała drewniana wieża widokowa. W pobliżu był też drewniany schron i miejsce biwakowe. Po drodze na Okole warto zwrócić uwagę na Leśną Ambonę na wzgórzu Swierki – w przeszłości pomnik przyrody.

Warto zwrócić uwagę na...

Wiejski Dom Kultury

Dawny dom ludowy z końca XIX w. połączony z biblioteką. Na piętrze znajduje się sala taneczna z wysokimi, półkoliście zakończonymi oknami oraz z zabytkowymi lustrami.

 

Przez Lubiechową i Okole prowadzi  żółty szlak biegnący ze Świerzawy do Wlenia, a wzdłuż grzbietu Okola niebieski szlak E-3 (fragment Europejskiego Szlaku Długodystansowego) z Płoszczyny przez Chrośnicę.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat