@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Nowy Kościół

Nowy Kościół jest jedną z największych wsi na Pogórzu Kaczawskim. Położony jest na lewym brzegu Kaczawy, na wys. ok. 210-240 m n.p.m. przy drodze prowadzącej z Jeleniej Góry do Legnicy. Południową część Nowego Kościoła stanowią Dynowice i Różana, a północną Krzeniów. 

Łyk historii...

Nowy Kościół pojawił się w dokumentach w 1228 r. pod łacińską nazwą Nova ecclesia, ale już od XIV w. zapisywany był w niemieckiej formie jako Neukirch. Ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą z wczesnego średniowiecza, choć znaleziono tu również narzędzia z okresu paleolitu i mezolitu. Do 1312 r. wieś należała do księcia jaworskiego, a następnie weszła w posiadanie von Zedlitzów, którzy w 1319 r. wznieśli tu zamek. Nowy Kościół był silnym ośrodkiem reformacji. Już w 1518 r. przybył do wsi uczeń Lutra - Melchior Hoffman, który na zamku von Zedlitzów wygłosił pierwsze na Śląsku kazanie protestanckie. W XVII w. próbowano wydobywać w okolicach miedź lecz okazało się to nieopłacalne. Poczas kampanii napoleońskiej ok. 1807 r. przez krótki czas przebiegała linia frontu. W 1895 roku przeprowadzono linię kolejową ze Świerzawy do Złotoryi. Po wojnie, na bazie starych szybów, uruchomiono kopalnię miedzi - zlikwidowaną w 1968 roku.

 

Koniecznie trzeba zobaczyć...

Ruiny  romańskiego kościoła

Najcenniejszym zabytkiem Nowego Kościoła są ruiny kościoła wzmiankowanego już
w 1228 r., w których zachowały się fragmenty kamieniarki w postaci kamiennych służek
z głowicami i bazami oraz fragment południowo-zachodniej ściany z oknami. Przy ruinach zobaczyć można także wieżę zwieńczoną hełmem z prześwitem, w której przyziemiu znajduje się kamienny półkolisty portal o cechach renesansowych.

 

Kościół parafialny pw. MB Różańcowej

Kościół wzniesiony został w latach 1749-54 jako zbór ewangelicki z wieżą z 1853 r. We wnętrzu zobaczyć można bogate wyposażenie z pierwotnego wystroju z okresu budowy zboru, m.in. drewnianą polichromowaną emporę, drewnianą chrzcielnicę z XVIII w., drewniane rzeźby z XVIII w. i gotycki Krucyfiks z drugiej ćw. XV w. Na ścianach zachowały się kamienne nagrobki z pierwszej połowy XIX w. Kościół otoczony jest murem z wtórnie umieszczonymi fragmentami kamiennych rzeźb, nagrobków i epitafiów z XVII-XIX w.

Warto zwrócić uwagę na...

 

Pozostałości pałacu

Z dawnego zespołu zamkowego zbudowanego przez von Zedlitzów w 1319 r. zachowały się ślady w postaci pozostałości parku, fos i bramy z pierwszej połowy XIX w.

 

Pomniki przyrody

Dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) rosnący przy ul. Kolejowej o obwodzie pierśnicy 570 cm i limba.

 

Przełom Kaczawy

Pasjonatów przyrody i pięknych widoków zainteresuje na pewno niezwykle malowniczy przełom Kaczawy między Sędziszową a Dynowicami. Jest to miejsce szczególnie interesujące dla zbieraczy minerałów i kamieni szlachetnych

Jest to znane w całej Polsce zagłębie agatowe, gdzie występują tzw. „buły agatowe”, ale także m.in. ametysty i opale.

 

Krater wulkaniczny Jeziorna

W pobliskim Krzeniowie znajduje się unikatowy obiekt geologiczno-krajobrazowy w postaci krateru wypełnionego wodą. Nad jej poziomem wznoszą się koliście pionowymi ścianami słupy bazaltowe o rozmaitych kształtach. Na nich występują liczne skupiska roślinności naskalnej, m.in. zbiorowisko paprotki zwyczajnej.

 

Murawy w Nowym Kościele

Wzniesienie wapienne z kilkoma nieczynnymi kamieniołomami Liczne chronione gatunki roślin. Planowany rezerwat przyrody.

 

Czerwony Kamień

Wzgórze (323 m n.p.m.) ze starym kamieniołomem czerwonawych piaskowców. Proponowany do ochrony pomnik przyrody.

Pierwotnie prawdopodobnie stała tu obronna osada kultury łużyckiej, później zamek. W przeszłości cel licznych wycieczek ze względu na wspaniałe walory widokowe.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat