@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Przyroda

Atrakcje przyrodnicze gminy Świerzawa 

Organy Wielisławskie

(niem. Grose Orgel) - wyrobisko nieczynnego kamieniołomu porfirów na zboczu Wielisławki. Wyrobisko ma ok. 50 m wysokości, tworząc bogato urzeźbioną ścianę w kształcie piszczałek organowych. U stóp wzgórza miejsce rekreacyjne.

Wielisławka

(niem. Willen-Berge) szczyt na pogórzu Złotoryjskim, na prawym brzegu Kaczawy ze słynnym wyrobiskiem dawnego kamieniołomu czyli Organami Wielisławskimi oraz jaskinią tzw. Jaskinią Wielisławską Wielisławka pokryta jest lasem mieszanym (kiedyś jako rezerwat). Według legend już w IX w. na Wielisławce miał funkcjonować ośrodek kultu słowiańskiego. W IX w. usadowiono mały gródek lub strażnicę. Później na jego miejscu zbudowano zameczek. Początkowo rycerski a w czasie wojen husyckich stał się własnością rycerza - rozbójnika. Od XVI w. prowadzono eksploatację złóż u podnóża góry. W II poł. XIX w. na ruinach zameczku zbudowano gospodę, później przekształconą w schronisko turystyczne. Według plotek i legend w Wielisławce miałyby być ukryte skarby - część skarbca Wrocławia. Wyobraźnie o ukrytych w zasypanych sztolniach zabytkach rozpala głowy współczesnym poszukiwaczom skarbów. Istnieje równeiż legenda o pobycie na Wielisławce Hitlera i Goeringa.

Miejska Ścieżka

(niem. Staatssteig). Polna droga w Rowie Świerzawy. Łączy obecnie szosę ze Świerzawy do Lubiechowej z szosą do Jeleniej Góry przez Przełęcz Widok. Ma ok.1,9km długości i prowadzi przez użytki rolne. Roztaczają się z niej widoki na Grzbiet Zachodni Gór Kaczawskich i Pogórze Złotoryjskie. Nazwa jest śladem jakiegoś dawnego układu komunikacyjnego. Na początku Miejska Ścieżka droga do Lubiechowej prowadzi Żółty Szlak ze Świerzawy na Okole.

Jaskinia Wielisławska

Największe jaskinia na Pogórzu Kaczawskim. Znajduje się u podnóża Wielisławki (ok.100m od Organów Wielisławskich). Jej wylot leży na wysokości ok.260m. Jaskinia ma ok.100m długości. Tworzy ją wąski korytarz o szerokości do 3m. Przeważnie uważa się, że mogła to być naturalna szczelina stanowiąca otwór wentylacyjny wulkanu, która została poszerzona w trakcie wydobywania skał bogatych w mangan. Koło Jaskini Wielisławskiej przechodzi Żółty Szlak Wygasłych Wulkanów.

Piaskowa Góra

(niem.Sandberg). Wzgórze 320m. w zachodniej części Rowu Świerzawy. Wznosi się na północ od dolnej części Lubiechowej. Wierzchołek jest odsłonięty, stanowi dobry punkt widokowy na Góry Kaczawskie. Przez szczyt prowadzi lokalna droga łącząca Lubiechową ze Świerzawą.

Skowroniec

(niem. Lerchen Berg). Wzgórze 318m. stanowiące zakończenie długiego ciągnącego się od Grzbietu Północnego Gór Kaczawskich, aż do Świerzawy. Na wierzchołku jest jedno z ujęć wody dla miasta. Stanowi dobry punkt widokowy na miasto i wzniesienia na prawym brzegu rzeki. Od pd-wsch zboczem Skowrońca podchodzi żółty szlak ze Świerzawy na Okole przez Lubiechową.

Łomy

(niem. Hopfen-Berg) Odosobnione wzniesienie 424m w Rowie Świerzawy. Niezbyt wysokie, porośnięte lasem świerkowym, jest doskonale znane zbieraczom minerałów, ponieważ pd-zach zbocze aż po wierzchołek rozcina wyrobisko kamieniołomu w którym występują druzy migdałowców melafirowych z pięknymi szczotkami ametystów. Tutejsze agaty mają róże kształty i barwę od żółtej przez niebieską, zieloną po szarobiałą. Okazy ametystów i agatów można znalezć u podnóża Łomu w zakładzie przerobu kamienia.

Kraśnickie Wzgórze

(niem. Becker-Berg). Rozległe odsłonięte wzniesienie 343m na zachodnim skraju Rowu Świerzawy. Wyrasta na prawym brzegu Kaczawy. U podnóża Kraśnickiego Wzgórza ciagną się zabudowania Starej Kraśnicy. Zboczem biegnie szosa łącząca Jawor ze Świerzawą. Ponieważ Kraśnickie Wzgórze jest w całości zajęte przez użytki rolne, zarówno wierzchołek jak i trewersująca go szosa są wspaniałymi punktami widokowymi na prawie całe Gógy Kaczawskie i spory fragment zachodniej części Pogórza Kaczawskiego.

Jaskinia Walońska

(niem. Matzenloch) niewielka, ale popularna jaskinia na północnym zboczu Maślaka. Jej otwór znajduje się na wysokości 530m. na bardzo stromym, miejscami skalistym zboczu. W pobliżu nieco wyżej wyrastają Białe Skały. W okolicy widoczne są ślady eksploatacji kamienia , a także zjawiska krasowe. Jaskinia ma 15m długości i 5 głębokości. Posiada ubogą sztę zaciekową. Tradycja wiąże się z odkryciem walońskim poszukiwaczy drogich kamieni i skarbów.

Okole

(niem. Hohgulge) Szczyt 714m stanowiący słabo zaznaczoną kulminację w dość wyrównanym kilkuwierzchołkowym grzbiecie. Okole jest największym szczytem Grzbietu Północnego, jednym z największych w całych górach Kaczawskich. Okole jest zbudowane w części grzbietowej ze staropaleozoicznych łupków zieleńcowych. Okole uchodziło powszechnie za jeden z najlepszych punktów widokowych w Sudetach.

Przełęcz nad Kobyłą

Przełęcz 592m w Grzbiecie Południowym. Tworzy wyrażnie wąskie, chociaż dość płttkie wcięten zagłębienie pomierdzy Kobyła na pn-wsch, a Ogierem na zachodzie. Pokrywaja ją łąki, z których roztaczają się widoki na obie strony grzbietu. Na przełęczy w najbliższym jej sąsiedztwie jest dość zawikłanych węzłów dróg polnych i leśnych prowadzących z jednej strony na druga i trawersujących zbocza.

Przełęcz Widok (Kapela)

(niem. Capella, Kapellenberg) Bardzo znane miejsce widokowe w Grzbiecie Południowym. Przełęcz Widok na styku staropaleozoicznych łupków zieleńcowych od zachodu oraz ordowickich łupków albitowo-sercytowych z grafitem. Prawdopodobnie Alexander von Humbaldt miał zaliczyć przełęcz do najpiękniejszych na świecie. Dzięki tej opinii popularność przełęczy wzrosła. Przechodzi tędy na wysokościok. 605m ruchliwa szosa z Jeleniej Góry do Świerzawy.


na podstawie "Słownika geografii turystycznej Sudetów t. 6 i t. 7" wydawnictwa IBIS , pod redakcjąMarka Staffy

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat