@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Rząśnik

Rząśnik jest średniej wielkości wsią o długości ok. 3,1 km położoną na wysokości ok. 320-430 m. n.p.m., na granicy Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego, wzdłuż Czermnicy, prawie po ujście do niej Jesionowej Wody, gdzie łączy się z Sokołowcem. W skład Rząśnika wchodzą dawne kolonie: Orzechowice, Posepsko i Sądrecko.

Łyk historii...

 

W okolicach Rząśnika stwierdzono ślady człowieka z okresu paleolitu, natomiast powstanie obecnej wsi datowane jest na XIII w. Przez dłuższy czas wieś należała do Zedlitzów z pobliskiego Nowego Kościoła i Lubiechowej, ale także do von Nimptschów. W 1734 r. Rząśnik był dużą i bogatą posiadłością, która w 1765 r. weszła w obręb dóbr von Schweinitzów. W 1840 r. Rząśnik stanowił siedzibę dóbr rycerskich, którymi władał Johann Gottlieb Müller i była to wówczas jedna z najbogatszych posiadłości ziemskich w Górach Kaczawskich. Po 1946 r., kiedy wieś otrzymała dzisiejszą nazwę ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa.

 

Koniecznie trzeba zobaczyć...

 

Kościół św. Trójcy

Najciekawszym zabytkiem Rząśnika jest romański kościół filialny św. Trójcy datowany na trzecią ćwierć XIII w., przebudowany na późnogotycki w 1505 r. i ponownie w pierwszej połowie XVIII w. Jest to kamienna budowla z drewnianym dachem, niewielkim prezbiterium i masywną wieżą od zachodu. W kościele zachowały się m.in. dekorowane zworniki, romańskie i gotyckie kamienne obramienia okienne i portale, sakramentarium przyścienne i chrzcielnica z XV w. Poza tym m.in. drewniana polichromowana ambona z poł. XVII w., barokowe drewniane polichromowane ołtarze, barokowa drewniana figura i obraz olejny, jak również kamienne epitafia z końca XVIII w. Przy kościele stoi także barokowa plebania z pierwszej połowy XVIII w. zniekształcona jednak współczesną rozbudową.

 

Były ewangelicki dom modlitw

Zbór ewangelicki z 1748 r. wzniesiony został w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym nakryty dachem naczółkowym. Obiekt zbudowany jest na rzucie prostokąta, z dwoma wielobocznymi ryzalitami na narożach krótszej elewacji, kryjącymi schody na empory i parterową dobudówką na przeciwległym końcu.

 

Warto zwrócić uwagę na...

 

Ruiny barokowego pałacu

Pałac wzniesiony w 1734 r., po którym do dziś pozostały tylko ruiny, był niegdyś jedną z najcenniejszych i najokazalszych rezydencji na obszarze Gór Kaczawskich. Była to budowla trzykondygnacyjna założona na prostokącie o 15 osiach okiennych z niewielkimi skrzydłami bocznymi, przykryta mansardowych dachem reprezentująca dojrzały barok
w pływami wiedeńskimi.

Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym założonym na początku XIX w. Niegdyś znajdował się w nim staw i budowle ogrodowe.

W bliskiej odległości od pałacu zobaczyć można pochodzące w XIX w. rozległe zabudowania folwarczne zgrupowane wokół wydłużonego, nieregularnego dziedzińca.

 

Dawny posterunek milicji

Budynek w centrum wsi z tablicą upamiętniająca śmierć byłego komendanta MO Władysława Jarzęckiego, zamordowanego 30.09.1950 r.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat