@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Rzeszówek

Rzeszówek to łańcuchowa wieś średniej wielkości o długości ok. 3 km. Położona jest na krawędzi Rowu Świerzawy i Chełmów, w dolnie Kamiennika i Czerwieńca wzdłuż lokalnej drogi prowadzącej ze Świerzawy do Kondratowa. Rzeszówek otaczają użytki rolne, poprzerastane zagajnikami, jak również od wschodu Muchowski Las i kompleks leśny w dolinie Kamiennika. W SKŁAD Rzeszówka wchodzi dawna kolonia Bronków.

Łyk historii... 

Początki wsi nie są znane, wiadomo, że była to niezbyt duża i bogata posiadłość rycerska należąca do von Zedlitzów, która jednak nie była ich siedzibą. W 1556 r. stwierdzono, że w Rzeszówku występuje złoto, ale złoża były zbyt małe, by opłacalne było ich wydobywanie. Około 1700 r. w środkowej części wsi wzniesiono pałac. Cztery lata później powstała tu szkoła ewangelicka, a w 1786 r. folwark i młyn wodny. W drugiej połowie XIX w. Rzeszówek znalazł się na trasie Chełmy-Świerzawa i dzięki położeniu w sąsiedztwie Muchowskiego Lasu stanowił atrakcję turystyczną jako miejsce „romantyczno-idylliczne”.

 

Warto zobaczyć... 

 

Zespół pałacowo-parkowy

 

Ruiny zespołu pałacowo-parkowego wzniesionego ok. 1700 r. będącego najcenniejszym obiektem wsi. Bardzo możliwe, że stanął on na miejscu jakiejś wcześniejszej budowli. Ok. 1770 r. został znacznie przebudowany, a w 1988 rozpoczęto jego remont, który jednak został przerwany. Pałac usytuowano w bocznej dolinie prostopadłej do wsi, co odbiło się w jego nietypowym układzie przestrzennym. W skład tego niegdyś bardzo okazałego dworu wchodziły: dwukondygnacyjna część reprezentacyjna, zwieńczona na osi trójkątnym szczytem z facjatą, oficyna mieszkalna z 4 ćw. XIX w. ze sklepieniem kolebkowym i drewnianymi stropami, a także spichlerz, dawna kuźnia, stodoła i ruina wozowni. Przed pałacem zachowały się pozostałości ogrodu i reprezentacyjnego podjazdu z murami oporowymi, a także resztki parku krajobrazowego założonego w XVIII w. i zmienionego w XIX w ze śladami pierwotnego rozplanowania i nielicznymi okazami drzew.

pomnik

Pomnik wystawiony pamięci Gustawa i Wilhelma Rufferów z kompanii kosynierów, którzy zginęli w 1870 r.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat