@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Sokołowiec

Sokołowiec to duża i długa wieś łańcuchowa położona nad Czermnicą, ciągnąca się ok. 5,6 km na wysokości ok. 280-320 m n.p.m. Dolina, w której ulokowana jest wieś ograniczona jest od północnego-zachodu Łysą Górą i Grodową, a od południowego-wschodu Sokołowskimi Wzgórzami. Centrum wsi przecina lokalna szosa prowadząca ze Świerzawy do Lwówka Śląskiego, krzyżująca się z drogą Złotoryja – Jelenia Góra.

Łyk historii...

Wieś wzmiankowana była już w 1200 r. jako „Dorf Valcnai”, a następnie w 1206r. jako „Falkenstein” i „Falkenhain”. Prawdopodobnie Henryk Brodaty podarował Sokołowiec cysterkom, które ufundowały tu kościół. Podobno istniał tu także zameczek rycerski zniszczony przez husytów, będący następnie siedzibą rycerzy-rozbójników pod przewodnictwem tajemniczego Cunzo de Pedril. W okresie reformacji Sokołowiec stał się jedną z pierwszych gmin ewangelickich, a po wojnie 30-letniej stał się własnością rodziny von Nimptsch. Była to duża i bogata wieś, w której znajdowały się jedne z największych majątków na Pogórzu Kaczawskim. Po wielkim pożarze, który wybuchł w 1848 r. i strawił m.in. 38 zagród, kościół, szkołę, dwór i browar prowadzono zbiórkę na ich odbudowę na całym Śląsku. Wieś dzieli się na część dolną i górną.

Koniecznie trzeba zobaczyć...

Kościół p.w. św. Jadwigi

Romański kościół powstały w 2 ćw. XIII w., przebudowany w XVI i XVIII w. Podwyższono wówczas absydę, dodano przypory, a także wykonano wieżę, kaplicę i nowe sklepienia oraz przekuto okna. Odbudowany po pożarze w 1848 r. i wielokrotnie remontowany. Kościół jest jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkolista absydą. Do prezbiterium przylega zakrystia i kaplica, a do zachodniej strony dobudowana jest późniejsza wieża. Wewnątrz kościoła zobaczyć można bogate, głównie barokowe wyposażenie, m.in. trzy polichromowane drewniane ołtarze z 1 połowy XVIII w, drewnianą polichromowaną ambonę i kamienną chrzcielnicę z drewnianą pokrywą oraz polichromowane figury i obrazy olejne z XVIII i XIX w. Obecna do niedawna gotycka drewniana figura Madonny z Dzieciątkiem z XV w., obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Legnicy. Na murach zachowały się kamienne epitafia i renesansowe nagrobki.

Pałac Górny

Murowany pałac powstały w XIX w. W 1989 r. przeszedł kapitalny remont. Obiekt jest 3-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, stylizowany na warowny zamek. Okna pałacu są prostokątne, a portal wejściowy ostrołukowy. W przyziemiu zachowały się sklepienia sieciowe, a w hallu strop kasetonowy ze znakami zodiaku.

Przy pałacu zobaczyć można pozostałości parku krajobrazowego założonego w XIX w.,
a w sąsiedztwie zabudowania gospodarcze dawnego folwarku z pierwszej ćw. XIX w., przebudowane w końcu XIX w. Obecnie własność prywatna. W części gospodarczej zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 Nie można pominąć... 

Pałac Dolny

Pałac został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. jako barokowy dwór i przebudowany w drugiej połowie XVIII w. oraz ok. 1830 r. Jest to dwukondygnacyjna budowla z trzykondygnacyjnym ryzalitem wejściowym i dwukondygnacyjnym tarasem dostawionym jako prostopadłe skrzydło boczne. W przyziemiu zachowały się sklepienia kolebkowe i krzyżowo-kolebkowe, a wyżej stropy belkowe. Okna pałacu są prostokątne. Obecnie niestety pałac w ruinie. W pobliżu zobaczyć można okazałe budynki gospodarcze wokół dużego majdanu oraz rozległy park krajobrazowy z XVIII/XIX w.

Zespół dworski z folwarkiem

Zespół dworski datowany na końcówkę XVIII w. został odbudowany po pożarze w 1848 r. Był to okazały dwukondygnacyjny murowany dwór z użytkowym poddaszem przykryty 4-spadowym dachem z powiekami. Niegdyś we wnętrzu były sklepienia kolebkowe i drewniane stropy, jednak obecnie zachowały się tylko mury. Przed dworem zobaczyć można wielki majdan, przy którym stoją budynki gospodarcze. Obok pozostałości niewielkiego parku z XVII/XVIII w.

Warto zobaczyć...

Sokołowskie Wzgórza

Grupa wzniesień (Bucze Wielkie, Bucze Małe, Barania Czuba, Sokołowa Góra, Skąpa) porośnięte dąbrowami, buczynami i lasami świerkowymi. Licznie tu występują rośliny chronione. Planowany rezerwat przyrody.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat