@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Tradycja ciągle żywa

Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców Dolnego Śląska, edukację regionalną oraz upowszechnianie dorobku sztuki ludowej. Zakłada rozmaite formy działania – organizację festiwalu, warsztatów rękodzielniczych oraz wystawy rękodzieła. Dalekosiężnym rezultatem wynikającym z realizacji projektu będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej i państwowej  oraz zachowanie dorobku kultury ludowej dla przyszłych pokoleń.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat