@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Trasy rowerowe

Szlaki rowerowe w gminie Świerzawa 

Na terenie Miasta i Gminy Świerzawa tworzone są turystyczne szlaki rowerowe. W 2006 r. Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie rozpoczął realizację projektu mającego na celu stworzenie dwóch szlaków wpisujących się w tworzone na szczeblu euroregionalnym szlaki i magistrale.
Nowopowstałe szlaki będą tożsame co do sposobu oznakowania z istniejącymi i będą łączyć się ze szlakami o charakterze transgranicznym (ER2 i ER4). Szlaki będą swoim przebiegiem obejmować wszystkie miejscowości gminy oraz wszystkie najważniejsze atrakcje krajoznawcze i historyczne gminy. Mają mieć charakter rodzinny, dostępny dla średnio wprawionego rowerzysty. Ukształtowanie terenu gminy jest zróżnicowane, nie stanowi znaczących utrudnień do wytyczenia turystycznych szlaków rowerowych.

1. Agatowy Szlak Rowerowy - oznaczony kolorem czerwonym

Szlak stanowi pętlę, w której zawierają się trzy szlaki: zielony Sokołowski, niebieski Wielisławka oraz czarny szlak łącznikowy.
Agatowy Szlak Rowerowy prowadzony jest od kościoła Św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny w kierunku wsi Biegoszów, drogą powiatową D2602, następnie we wsi Biegoszów szlak skręca w lewo w kierunku wsi Nowy Kościół. Szlak w okolicy Hotelu Pod Bocianem przecina drogę wojewódzką (328) i prowadzony jest drogą utwardzoną z Nowego Kościoła do Sokołowca (D2601). Szlak prowadzi przez Dolny, Środkowy i Górny Sokołowiec w kierunku Rząśnika droga powiatową (D2509, 2608). Następnie szlak we wsi Rząśnik za przystankiem PKS skręca w lewo w kierunku Orzechowic, potem na wysokości budynku nr 42 skręca w drogę leśną i prowadzi aż do zabudowań Lubiechowej. Szlak przechodzi przez centrum Lubiechowej i drogą powiatową D2605 prowadzi do Sędziszowej/Świerzawy oraz wpina się w drogę wojewódzka (328) na wysokości byłej stacji PKP. Pętla zamyka się przy kościele św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny.
Agatowy Szlak Rowerowy obejmuje północno-zachodnia część gminy. Prowadzi po najważniejszych atrakcjach przyrodniczym (m.in.: Organy Wielisławskie, Sokołowskie Wzgórza, kamieniołom melafirów i agatów, masyw Okola) i historycznych (kościół św. Jana i św. Katarzyny, pałace na dolnym i górnym Sokołowcu, kościoły parafialne) tej części gminy. Swoim zasięgiem a także zasięgiem szlaków towarzyszących: szlakami Wielisławka i Sokołowskim obejmuje wszystkie miejscowości północno-zachodniej części gminy: Świerzawę, Sędziszową, Sokołowiec, Rząśnik, Orzechowice, Lubiechową, Nowy Kościoł, Biegoszów.

2. Waloński Szlak Rowerowy oznaczony kolorem niebieskim

Szlak stanowi pętlę, w której zawiera się jeden czarny szlak łącznikowy. Waloński Szlak Rowerowy prowadzony jest od centrum Świerzawy przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 328 z droga powiatową w kierunku wsi Rzeszówek (D 2604). Szlak biegnie przez wieś i na jej końcu za zabudowaniami leśniczego skręca w prawo w drogę leśną - tzw. Rzeszowska Drogę i prowadzi do drogi wojewódzkiej w okolicach Muchowa.
Następnie szlak prowadzony jest szosą asfaltową do Starej Kraśnicy i na skrzyżowaniu przy boisku LZS skręca w lewo i prowadzi do wsi Dobków. W Dobkowie szlak przy budynku nr 2 , nieopodal RSP Dobków skręca w drogę polną w kierunku Starej Kraśnicy. Szlak wpina się w drogę wojewódzka w kierunku Wojcieszowa przy przystanku PKS i budynku nr 62 w Starej Kraśnicy. W Wojcieszowie Dolnym szlak skręca w prawo w kierunku Podgórek. Szlak prowadzi przez cała wieś Podgórki i wpina się w drogę wojewódzką pod Kapellą. Prowadzi potem droga wojewódzka do skrętu w lewo w kierunku Chrośnicy a potem w kierunku Masywu Okola i wsi Lubiechowa. Szlak wytyczono wzdłuż wsi Lubiechowa następnie prowadzi do Świerzawy (ul. Polna). Pętla zamyka się przy skrzyżowaniu Jelenia Góra / Rzeszówek.
Waloński Szlak Rowerowy obejmuje swoim zasięgiem południowo-wschodnie rejony gminy. Prowadzi po najważniejszych atrakcjach przyrodniczych (Jaskinia Walońska, masyw Maślaka, masyw Okola, lasy Rzeszówka, Kapella) i historycznych. Szlak obejmuje wszystkie miejscowości tej części gminy: Świerzawę, Rzeszówek, Starą Kraśnicę, Dobków, Podgórki, Lubiechową a także sąsiadujące z gminą miasto Wojcieszów.

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat