@
Nasz adres email centrumkultury@swierzawa.pl
Kontakt telefoniczny 75 713 52 73

Uroczyste Zebranie Kombatantów

17 listopada 2009 r. w budynku Centrum Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych    w Świerzawie.

W uroczystości wzięli udział goście zaproszeni:

-Mieczysław Borkowski- Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Legnicy.

-Paweł Albański-Sekretarz Zarządu ZKRP i BWP

-Henryk Pawłowski-Sekretarz Powiatowej Rady ds. Kombatantów  w Złotoryi

-Józef Kołcz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

-Marian Matusiak- Przewodniczący Rady Miasta  i Gminy Świerzawa

-Halina Zychowicz -Dyrektor CKSiT

-Alicja Pawlus- Kierownik  MGOPS

Przewodniczącym zebrania został z-ca burmistrza Zbigniew Mosoń. Sprawozdanie z działalności przedstawiła sekretarz koła  Danuta Pirus. Według danych statystycznych w chwili obecnej jest  109 członków, w tym 24 kombatantów i 85 podopiecznych (wdowy po zmarłych kombatantach).

Dodano: 2009-11-19 00:00:00

Reklamy sponsorowane

Dowiedz się więcej na ten temat